YBrs. Tuan Chua Tian Chang (Tian Chua)
Pengerusi
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

YBhg. Dato’ Sri Norazman Ayob
Timbalan Ketua Setiausaha (Industri)
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

 

YBhg. Prof. Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak
Rektor
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

YBhg. Tan Sri Dato’ Azman Shah Dato’ Seri Harun
Chairman, Malaysian Employers Federation (MEF)

YBhg. Datuk Abang Haji Abdul Karim bin Tun Abang Haji Openg
Presiden
C/O Brooke Dockyard & Engineering Works Corporation

YBhg. Dato’ Muhamad Noor Yacob
Profesor Adjung
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

YBhg. Datuk Ruben Emir Gnanalingam Abdullah
Pengarah Urusan Kumpulan
Westports Holdings Berhad

YBhg. Dato’ Jamelah Jamaludin
Pengerusi Eksekutif
Pergola Capital Sdn. Bhd.

YBhg. Dato’ Abdul Latif Hj Abu Seman
Ketua Pengarah
Perbadanan Produktiviti Malaysia

Encik Surrendren a/l Sathasivam
Pengarah Bahagian Ekonomi Makro
Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Cik Hasliana Binti Kamarudin
Ketua Penolong Pengarah Belanjawan Negara
Kementerian Kewangan Malaysia

 

Encik A. Balasubramaniam
Timbalan Setiausaha Agung
Kongress Kesatuan Sekerja Malaysia

Ir. Daniel Lim Kim Chuan
Pengarah Urusan
AD Consultants (M) Sdn Bhd

 

Encik Mohd Sofiyuddin Ahmad Tabrani
Rakan Kongsi
Zaid Ibrahim & Co (ZICO Law)

 
Disclaimer : Malaysia Productivity Corporation ( MPC) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.
Best viewed in 1024 x 768 using Google Chrome or Mozilla Firefox. This website is mobile responsive.

hit counter
Visits
Last Updated: 5 Mac 2020
MENU
X