skip to Main Content

may, 2016

16may - 17may 169:00 ammay 17AUDIT DALAMAN AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI 5S

more

Event Details

RASIONAL

Aktiviti Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) memerlukan beberapa langkah praktikal untuk memastikan amalannya menjadi budaya kerja. Di samping aktiviti promosi dan latihan aktiviti audit dalaman adalah penting untuk mengukur tahap pencapaian amalan ini sepanjang masa. Tindakan pembetulan atau penambahbaikan boleh diambil selepas audit dalaman ini dijalankan. Kaedah ini merupakan satu proses agar sistem ini menjadi amalan berterusan di kalangan pekerja – pekerja sesebuah syarikat itu.

OBJEKTIF

  • Di akhir program ini, para peserta akan dapat:
  • Memahami kepentingan audit dalaman Sistem Amalan Persekitaran Berkualit (5S).
  • Memperolehi pendedahan yang tepat tentang kaedah menjalankan aktiviti audit  dalaman.
  • Mengetahui aspek audit seperti dokumentasi dan praktikal Amalan Persekitaran Berkualiti (5S).
  • Mempunyai keyakinan menjadi juruaudit dalam.

KANDUNGAN

HARI PERTAMA

Asas audit Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
•  Kriteria untuk pemarkahan audit
•  Aspek penilaian, kriteria penilaian
•  Pengukuran KPI dalaman Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
•  Pelan aktiviti audit amalan persekitaran berkualiti (5S) dan kaedah penilaian
•  Latihan audit dalaman (perkongsian pengalaman dengan organisasi contoh)

HARI KE DUA

•  Pembentangan kumpulan dan mengurus keputusan audit
•  Skim insentif dan merekod aktiviti penambahbaikan.

PESERTA

•  Pengurusan atasan
•  Pengurus / Eksekutif
•  Penyelia
•  Operater

FEE:

RM 1060/ORANG untuk 2 hari
RM 848 (MPC P&I Associate ahli)

 

 

 

Time

16 (Monday) 9:00 am - 17 (Tuesday) 5:00 pm

Location

Kuala Terengganu

MENU
X