skip to Main Content

june, 2016

6jun - 7jun 69:00 amjun 7ICC UNTUK PELAKSANA

more

Event Details

RASIONAL

Dalam pasaran yang kompetitif masa kini, setiap pekerja perlu menghasilkan barangan dan perkhidmatan dengan lebih berkualiti. Salah satu kaedah yang efektif adalah melalui penglibatan di dalam aktiviti kumpulan ‘Innovative and Creative Circle’ (ICC). Aktiviti ini menyumbang ke arah usaha penambahbaikan berterusan.

OBJEKTIF

Di akhir program ini, para peserta akan dapat:
• Memahami konsep dan falsafah ICC
• Memahami teknik penyelesaian masalah
• Mengaplikasikan teknik dan alat-alat ICC

HARI 1

• Pengenalan konsep dan falsafah ICC
• Struktur organisasi ICC

  • ► Peranan dan tanggungjawab ahli kumpulan

• Proses Penyelesaian Masalah

  • ► Kitaran PDCA

• Pengenalan Alat-Alat ICC

  • ►Senarai Semak Gambarajah Sebab dan Akibat

 

HARI 2

• Sambungan alat-alat ICC

  • ► Gambarajah Pareto
  • ► Carta

• Perbincangan kumpulan dan latihan
• Persembahan kumpulan

PESERTA

• Pengurus / Eksekutif
• Penyelia
• Operator

FEE

RM 1060/SEORANG untuk 2 hari

RM 848 (MPC P&I Associate ahli)

Time

6 (Monday) 9:00 am - 7 (Tuesday) 5:00 pm

Location

Kuala Terengganu

Organizer

Mohd Hosni Mamat@Ariffinhosni@mpc.gov.my

MENU
X