skip to Main Content

september, 2016

6sep - 7sep 69:00 amsep 7PENGURUSAN FAIL DAN REKOD YANG TIDAK AKTIF

more

Event Details

RATIONAL

Banyak rekod wujud dalam pelaksanaan tugas harian; selepas satu-satu tugas selesai sebahagian besar rekod/fail tidak diperlukan lagi. Rekod yang tidak aktif perlu tempat penyimpanan dan ruang. Rekod yang tidak aktif boleh dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Arkib Negara Malaysia.

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini para peserta akan:

  • Memahami kaedah penentuan rekod bernilai atau tidak bernilai.
  • Mengenalpasti dan memahami serta dapat menyelamatkan rekod yang bertaraf arkib.
  • Memahami kaedah membuat penilian ke atas rekod tidak aktif
  • Mengasing dan memisah rekod aktif dan tidak aktif.
  • Memahami kerja-kerja pelupusan bagi tujuan pemindahan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
  • Mengurus pelupusan rekod kewangan AP 150

KANDUNGAN

HARI 1

• Prinsip/kefahaman Pengurusan rekod klasifikasi
• Kriteria Penilian rekod bertaraf arkib
• Penyediaan Diskripsi
► Senarai Pemindahan
► Inventori Rekod
► Jadual Pelupusan

HARI 2

• Faedah Selepas Pelupusan
• Jadual Pelupusan Rekod Housekeeping
• Latihan Amali Penyediaan Diskripsi

PESERTA

• Mereka yang terlibat secara langsung dalam Pengurusan Fail & Rekod bagi tugas harian
masing-masing.

FEE

RM 1060/orang untuk 2 hari

RM 848 (MPC P&I Associate member)

Time

6 (Tuesday) 9:00 am - 7 (Wednesday) 5:00 pm

Location

Kuching

Organizer

Waila Mohd. Nasir

MENU
X