Program LATIHAN P&Q Akandatang

Lihat Program


Annual Productivity & Innovation Conference and Exposition (APIC) 2014

Read more...


Pelaksanaan sistem jalan sehala di Petaling Jaya

 Pelanggan MPC diminta peka dengan perubahan sistem jalan ini. Sila rujuk laman rasmi MBPJ bagi maklumat lanjut. 

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
Memahami Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)

Garis Panduan Prosedur Perundingan Awam (Baru!)

Peraduan Infografik Produktiviti 2014

e-Buletin Dayasaing (Oktober 2014)

Laporan Piagam Pelanggan Suku Ketiga 2014

Pertandingan Esei Cakna Produktiviti 2014