MPC: Malaysia Productivity Corporation (MPC)
 
   
  Dear Valued Customer....Our New Training Fees Rate
   
 

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Pengurusan MPC telah meluluskan Kadar Yuran Baru bagi Kursus Berjadual dan Permintaan Program P&I Enhancement bagi 2012 berdasarkan Keratan Minit BOM bil. 215/2011, bertarikh 04/10/2011.

Berikut dilampirkan senarai kursus-kursus tersebut mengikut kategori untuk rujukan tuan/puan. Senarai terperinci program P&I Enhancement 2012 boleh didapati dari Productivity & Innovation Enhancement Programme 2012. Untuk makluman, buku program tersebut telah dicetak dan boleh diperolehi mulai sekarang dari bahagian Pemasaran, Perbadanan Produktiviti Malaysia, Petaling Jaya.


KADAR YURAN KURSUS BERJADUAL DAN PERMINTAAN TAHUN 2012

Kategori Kursus Jangka Masa Kadar Yuran Semasa Kadar Yuran Baru In-House (Yuran Baru)
Amalan Persekitaran Berkualiti 2 hari 500 700 7000
ISO 9001:2008 2 hari 500 700
Communication Skills 2 hari 500 700
Kaizen 2 hari 500 700
Leadership 2 hari 500 700
Kreativiti & Inovasi 2 hari 500 700
Innovative & Creative Circle (ICC) 2 hari 500 700
7 QC Tools 2 hari 500 700
Gemba 2 hari 500 700
Project Management 2 hari 500 700
Strategi Pemasaran 2 hari 500 700
Amalan Kebersihan Perkilangan Yang Baik (GHP) 2 hari 500 700
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 2 hari 500 700
Food Safety Management Systems ISO 22000:2005 2 hari 500 700
Pengurusan Alam Sekitar ISO 22000:2004 2 hari 500 700
Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) 2 hari 500 700 8000
 
Lean Supply Chain Management (Lean SCM) 2 hari 500 700
Balanced Scorecard 2 hari 500 700
Innovation Tools 2 hari 500 700
Interactive Productivity-Linked Waged System (i-PLWS) 2 hari 500 700
Lean Production System : The Toyota Way 2 hari 500 700
Key Performance Indicators (KPIs) 2 hari 500 700
Six Sigma Improvement Methodology & Tools 2 hari 500 700
Statistical Process Control (SPC) 2 hari 500 700
Total Quality Management (TQM) 2 hari 500 700

 **Nota

  1. Kadar yuran maksima bagi kursus in-house berdasarkan panduan PSMB ialah RM4,500 sehari
  2. Jumlah maksima satu kelas adalah seramai 35 peserta. Tambahan yuran sebanyak RM150-170/ seorang dikenakan sekiranya terdapat tambahan peserta. (Mengikut kategori kursus)
 
  Last updated on : 2011-11-15 13:16:51  
 

 

All Right Reserved :
Malaysia Productivity Corporation ( MPC)
, Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Malaysia
Tel : 603 - 7955 7266 | Fax : 603 - 7957 8068 | Email : marketing@mpc.gov.my
VISITOR : hit0hit1hit2hit3hit4hit5hit6
Disclaimer: Malaysia Productivity Corporation ( MPC)   shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site. Please be advised that when you access the Arabic or Mandarin version of this Website, the content is automatically translated by Google Translator. As such there may be instances where the translation may not be totally accurate. In these cases, the content in Bahasa Malaysia or English of the Website overule the translated version.Best viewed using Mozilla Firefox 3.0 and above with the resolution of 1024 x 768