MPC: Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
 
   
  Kenyataan Sebut Harga Bil. 6/2012
   
 

Pelawaan adalah dibuat kepada pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan perkhidmatan seperti berikut:-

No. Tawaran
Keterangan Tawaran Kelayakan/ Bidang Harga Dokumen
MPC No. 6/2012 Perkhidmatan Penyewaan Mesin Pencetak untuk Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Kementerian Kewangan Malaysia

221502 - Perkhidmatan penyewaan dan pengurusan mesin dan peralatan pejabat

Percuma

CARA MENDAPATKAN DOKUMEN:

Borang Sebut Harga boleh didapati secara percuma daripada Unit Pengurusan Perolehan , Bahagian Khidmat Pengurusan, Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC), Blok Inovasi, Tingkat Bawah, Jalan Produktiviti Off Jalan Sultan, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada waktu Pejabat. Pembekal-Pembekal dikehendaki membawa bersama SIJIL AKUAN PENDAFTARAN ASAL dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA semasa memohon mendapatkan Borang Sebut Harga .

CARA MENGHANTAR DOKUMEN:

Borang Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis nombor tawaran dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran di alamat di atas pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari pada tarikh tawaran ditutup.

Borang Sebut Harga yang dikemukakan melalui Pos hendaklah melalui Pos Berdaftar dan di alamatkan kepada:

JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUT HARGA
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
Peti Surat 64, Jalan Produktiviti Off Jalan Sultan
46904 Petaling Jaya , Selangor Darul Ehsan.

TARIKH TUTUP DAN MASA :

Sebut Harga ini akan ditutup pada tarikh 6 Jun 2012 jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat diterima dari waktu dan tarikh yang ditetapkan tidak akan diterima.

 

Segala perhubungan dan pertanyaan mengenai Sebut harga ini hendaklah dikemukakan kepada:

En. Muhammad Hafiz bin Sabarudin (Untuk syarat am sebut harga)
No. telefon : 03-7955 7266 samb. 449

En. Zuraidi B. Zainol (Untuk spesifikasi teknikal sebut harga)
No. telefon : 03-7955 7266 samb. 520

 Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu sebut harga.


 

 
  Last updated on : 2012-05-31 12:47:32  
 

 

Hakcipta Terpelihara :
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
, Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Malaysia
Tel : 603 - 7955 7266 | Faks : 603 - 7957 8068 | Emel : marketing@mpc.gov.my
PENGUNJUNG : hit0hit1hit2hit3hit4hit5hit6
Penafian: Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)   tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini. Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni di dalam Bahasa Inggeris dan Melayu. Paparan terbaik dengan menggunakan pelayar Mozilla Firefox 3.0 dan ke atas dengan resolusi 1024 x 768.