KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)

Kumpulan Inovatif dan kreatif (KIK) atau lebih dikenali sebagai Innovative and Creative Circle (ICC) merupakan satu kumpulan pekerja yang mengenalpasti masalah, menganalisa dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tempat kerja mereka.

Aktiviti KIK menyediakan peluang-peluang bagi ahli memberi sumbangan kepada kumpulan dan juga organisasi. Pekerja-pekerja yang menyertai aktiviti-aktiviti KIK akan mendapat kepuasan bekerja yang lebih dan juga faedah-faedah lain seperti meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja.
Kejayaan dalam aktiviti KIK boleh dicapai dengan adanya kerjasama penuh dari pihak pengurusan atasan. Kerjasama yang dimaksudkan termasuklah sokongan dari segi kewangan, pengiktirafan kepada mereka yang terlibat dalam KIK dan juga sokongan – sokongan lain.

Bagi melaksanakan projek ICC kitaran PDCA ( Plan, Do, Check, Action) digunakan. Bagi menerangkan tentang permasalah yang dikenalpasti kaedah 5W 1H (What,When, Why ,Who dan Where, How). Sepanjang pelaksanaan projek beberapa alat ( tools) akan digunakan dan teknik News 7 QC Tool adalah yang biasa digunakan.

Disclaimer : Malaysia Productivity Corporation ( MPC) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.
Best viewed in 1024 x 768 using Google Chrome or Mozilla Firefox. This website is mobile responsive.

hit counter
Visits
Last Updated: 25 April 2016
MENU
X