MPC mengamalkan polisi kualiti berikut:

“MPC komited dalam menyampaikan perkhidmatan cemerlang melalui peningkatan kualiti, daya saing dan inovasi ke arah peningkatan produktiviti negara.

MPC sentiasa berusaha untuk menambahbaik secara berterusan Sistem Pengurusan Kualiti untuk memenuhi keperluan pelanggan dan pihak berkepentingan menerusi pencapaian Objektif Kualiti.”

Disclaimer : Malaysia Productivity Corporation ( MPC) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.
Best viewed in 1024 x 768 using Google Chrome or Mozilla Firefox. This website is mobile responsive.

hit counter
Visits
Last Updated: 12 Januari 2018
MENU
X