Pengenalan

Pengenalan

Fungsi utama Unit PCT adalah menyelaras dan menguruskan semua bentuk perolehan di MPC. Bagi menambahbaik perkhidmatan kepada warga, satu cadangan membangunkan portal maklumat yang mengandungi semua maklumat berkaitan perolehan. Antara objektif portal seperti berikut:

  • Berfungsi sebagai sumber rujukan informasi kepada warga MPC berkaitan perolehan.
  • Mendidik dan meningkatkan kesedaran warga mengenai perolehan mengikut tatacara yang telah digariskan oleh pekeliling perbendaharaan ataupun garis panduan yang diluluskan oleh Pengurusan MPC.
  • Berkongsi maklumat garis panduan, borang dan standard /format kertas kerja dan lain-lain bagi memudahkan warga menguruskan perolehan.
  • Meningkatkan keberkesanan komunikasi di antara unit PCT dengan warga dan pembekal perkhidmatan MPC.

 

 

SEBUTHARGA 'A' Bil 3/202013 FEB 2020, SEBUTHARGA 'B' Bil 2/2020 24 JAN 2020, LAPORAN PENILAIAN HARGA DIHANTAR PADA URUSETIA 3 HARI SEBELUM MESYUARATJadual Mesyuarat 2020
+
X