Pengenalan

Pengenalan

Fungsi utama Unit PCT adalah menyelaras dan menguruskan semua bentuk perolehan di MPC. Bagi menambahbaik perkhidmatan kepada warga, satu cadangan membangunkan portal maklumat yang mengandungi semua maklumat berkaitan perolehan. Antara objektif portal seperti berikut:

PEMAKLUMAN TARIKH MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 3/2020 ( 2 JULAI 2020), MESYUARAT SEBUT HARGA A BIL 5/2020 (23 JUN 2020), MESYUARAT SEBUT HARGA B BIL. 7/2020 (30 JUN 2020)Jadual Mesyuarat 2020
+
X