Visi

Organisasi utama dalam meningkatkan produktiviti untuk inovasi dan daya saing global.

Misi

Memberi perkhidmatan berkesan untuk mencapai prestasi cemerlang melalui inovasi ke arah meningkatkan taraf hidup.

Objektif

Menyediakan maklumat mengenai produktiviti kualiti, daya saing dan amalan-amalan terbaik melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan pangkalan data;

Membangunkan modal insan dan kecemerlangan organisasi bagi membentuk masyarakat berasaskan pengetahuan menerusi latihan, pembangunan sistem dan amalan-amalan terbaik;

Menjalankan kajian semula peraturan dan promosi Amalan Baik Peraturan untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kompetitif; dan

Memupuk budaya kreatif dan inovatif melalui program-program promosi Produktiviti dan Dayasaing dan jalinan kerjasama.

Disclaimer : Malaysia Productivity Corporation ( MPC) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.
Best viewed in 1024 x 768 using Google Chrome or Mozilla Firefox. This website is mobile responsive.

hit counter
Visits
Last Updated: 3 Mac 2016
MENU
X