Portal Kewangan

Pusat Perkongsian Maklumat oleh Unit Kewangan.

Objektif

Memberi perkhidmatan dalam bidang pengurusan kewangan   dan akaun yang cekap dan berkesan secara berterusan selaras   dengan objektif MPC serta menepati kehendak pelanggan.

Maklumat Terkini

X