Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH) telah ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia pada 7 Februari 2007 bagi menambah baik kemudahan menjalankan perniagaan untuk merangsang pemulihan dan pertumbuhan produktiviti.

Lawati Portal PEMUDAH untuk dapat maklumat lanjut.