skip to Main Content

MPC mengamalkan polisi kualiti berikut:

“MPC komited dalam menyampaikan perkhidmatan cemerlang melalui peningkatan kualiti, daya saing dan inovasi ke arah peningkatan produktiviti negara.

MPC sentiasa berusaha untuk menambahbaik secara berterusan Sistem Pengurusan Kualiti untuk memenuhi keperluan pelanggan dan pihak berkepentingan menerusi pencapaian Objektif Kualiti.”

MENU
X