Pengenalan

Pengenalan

Fungsi utama Unit PCT adalah menyelaras dan menguruskan semua bentuk perolehan di MPC. Bagi menambahbaik perkhidmatan kepada warga, satu cadangan membangunkan portal maklumat yang mengandungi semua maklumat berkaitan perolehan. Antara objektif portal seperti berikut:

PEMAKLUMAN TARIKH MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 4/2021 (3 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA A BIL 7/2021 (8 JULAI 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA B BIL. 11/2021 ( 9 JULAI 2021) BIL 12/2021(30 JULAI 2021) (JKTP BIL. 7/2021 (13 JULAI 2021)Jadual Mesyuarat 2021
+
X