EGPA

 • Pengecualian daripada kaedah perolehan – bukan kaedah perolehan
 • Perlu mendapat kelulusan Kementerian Kewangan
 • Kriteria Rundingan Terus
  • Keperluan Mendesak
  • Penyeragaman
  • Satu punca bekalan atau perkhidmatan (pembuat atau pemegang francais)
  • Keselamatan/strategik
  • Syarikat pembuat Bumiputera


eGpa

Bil Perkara Nota
1 Borang Permohonan EGPA Klik
2 Permohonan PPKV Fasa 3 (MOF) Klik