eGPA

eGPA

Rundingan Terus melalui eGPA

 • Pengecualian daripada kaedah perolehan – bukan kaedah perolehan
 • Perlu mendapat kelulusan Kementerian Kewangan
 • Kriteria Rundingan Terus
  • Keperluan Mendesak
  • Penyeragaman
  • Satu punca bekalan atau perkhidmatan (pembuat atau pemegang francais)
  • Keselamatan/strategik
  • Syarikat pembuat Bumiputera

Bil Perkara Nota
1 Borang Permohonan EGPA Klik
2 Permohonan PPKV Fasa 3 (MOF) Klik

PEMAKLUMAN TARIKH MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5/2021 ( 10 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA A BIL 9/2021 (22 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA B BIL. 15/2021 ( 10 SEPTEMBER) BIL 16/2021(24 SEPTEMBER 2021) (JKTP BIL. 9/2021 (14 SEPTEMBER 2021)Jadual Mesyuarat 2021
+
X