Jawatankuasa Pelantikan Perunding Asing

Jawatankuasa Pelantikan Perunding Asing

PENUBUHAN JAWATANKUASA  PELANTIKAN PERUNDING ASING

Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN) Bil 3/2017 memutuskan satu Jawatankuasa Pelantikan Perunding Asing (JPPA) ditubuhkan sebagai one stop centre bagi tujuan memuktamadkan sebarang permohonan berkaitan pelantikan perunding asing daripada Kementerian/Agensi.

Bermula 1 April 2018, semua permohonan pelantikan perunding asing sama ada yang melibatkan firma asing atau perunding individu asing atau pakar asing dalam pasukan projek perunding tempatan bagi projek/ kajian kerajaan, hendaklah terlebih dahulu dibawa untuk pertimbangan dan kelulusan JPPA.

KEANGGOTAAN JPPA

Jawatankuasa Pelantikan Perunding Asing (JPPA) di tubuhkan di bawah seliaan Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (EPU, JPM)

Pegawai Pengawal hendaklah melantik satu urusetia di Kementerian masing-masing bagi tujuan mengumpulkan maklumat berkaitan permohonan perunding asing bagi pihak kementerian dan juga agensi di bawahnya untuk dilaporkan kepada urusetia maklumat berikut:

PEMAKLUMAN TARIKH MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5/2021 ( 10 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA A BIL 9/2021 (22 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA B BIL. 15/2021 ( 10 SEPTEMBER) BIL 16/2021(24 SEPTEMBER 2021) (JKTP BIL. 9/2021 (14 SEPTEMBER 2021)Jadual Mesyuarat 2021
+
X