MESYUARAT RUNDINGAN HARGA

Dokumen Rundingan Harga :

  1. Surat Niat kepada Pembekal
  2. Jadual Perbandingan Harga
  3. Pengesahan Pegawai Pengawal