Carta Alir Pengurusan Kontrak

pengurusan kontrak

Perhatian yang perlu diambil:

1. Semua draf perjanjian untuk semakan hendaklah di email dalam fail words sahaja
2. Draf di e-mel terus ke Setiausaha Perbadanan
3. Email dari PIC terdiri dari Pegawai Tetap/Senior sahaja
4. Semua draf hendaklah disertakan dengan lampiran yang telah lengkap diisi oleh kedua-dua pihak
5. Mohon jangan tinggalkan hard copy draf di pejabat CSU tanpa nama PIC untuk dihubungi kecuali perjanjian muktamad yang dihantar oleh unit PCT
6. Sila maklumkan/follow up sekiranya memerlukan semakan segera (mohon elak dari terlalu short notice)
7. Salinan muktamad dicetak single page, binding mengikut standard yang ditetapkan oleh PCT
8. Salinan muktamad disediakan sebanyak 2 salinan (MPC/PIC dan pihak kedua)
9. Untuk perjanjian perkhidmatan dan perbekalan, sila ambil perhatian terhadap tarikh luput perjanjian masing-masing bagi mengelakkan kelewatan dalam memperbaharui perjanjian baru. Sila ambil perhatian kelewatan boleh menjejaskan hak perundangan MPC sekiranya berlaku sebarang pertikaian dengan pihak pembekal.

Nota: Template dan contoh kontrak / perjanjian boleh didapati pada menu ‘MUAT TURUN BORANG’