Perolehan

Sumber Rujukan Tatacara Perolehan menggunapakai:-

  1. PKP (MPC)
  2. Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
  3. Surat Pekeliling Perbendaharaan (1PP)
rujukan tatacara perolehan