Perolehan Perkhidmatan Perunding

proses perlantikan terus

proses perlantikan melalui tender

SENARAI SEMAK DOKUMEN PEROLEHAN PERUNDING KAJIAN
Bil Perkara Nota
1 Tatacara Perkhidmatan Perunding Projek Melibatkan Kajian Klik
2 Kertas Pertimbangan Mesyuarat Sebut Harga Klik
3 Surat Pelawaan Kepada Perunding Kajian Klik
4 Dokumen Pelawaan Bagi Perolehan Perunding Kajian Klik
5 Kertas Perakuan Projek Pelantikan Perunding Klik
6 Kertas Keputusan Pelantikan Perunding Klik
7 Laporan Penilaian Pemilihan Perunding Klik
8 Slaid Pembentangan ke Mesyuarat Lembaga Perolehan Klik
9 Surat Akuan Pelantikan Tugas Klik
10 Surat Akuan Selesai Tugas Klik


2021