Perolehan Perkhidmatan Perunding

Perolehan Perkhidmatan Perunding

SENARAI SEMAK DOKUMEN PEROLEHAN PERUNDING KAJIAN

Bil Perkara Nota
1 Tatacara Perkhidmatan Perunding Projek Melibatkan Kajian Klik
2 Kertas Pertimbangan Mesyuarat Sebut Harga Klik
3 Surat Pelawaan Kepada Perunding Kajian Klik
4 Dokumen Pelawaan Bagi Perolehan Perunding Kajian Klik
5 Kertas Perakuan Projek Pelantikan Perunding Klik
6 Kertas Keputusan Pelantikan Perunding Klik
7 Laporan Penilaian Pemilihan Perunding Klik
8 Slaid Pembentangan ke Mesyuarat Lembaga Perolehan Klik
9 Surat Akuan Pelantikan Tugas Klik
10 Surat Akuan Selesai Tugas Klik

Muat turun (klik pada imej di bawah)

PEMAKLUMAN TARIKH MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5/2021 ( 10 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA A BIL 9/2021 (22 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA B BIL. 15/2021 ( 10 SEPTEMBER) BIL 16/2021(24 SEPTEMBER 2021) (JKTP BIL. 9/2021 (14 SEPTEMBER 2021)Jadual Mesyuarat 2021
+
X