Perolehan Terus

Perolehan Terus

Perolehan terus bernilai di bawah RM20,000.00

 Click for bigger view

Bekalan/Perkhidmatan

  1. Sehingga RM20,000 setahun bagi setiap jenis item pembelian terus dari mana-mana pembekal/syarikat tidak kira sama ada berdaftar atau tidak dengan Kementerian Kewangan dan sama ada bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera
  2. Kajian pasaran supaya harga berpatutan
  3. Perolehan tidak tertumpu kepada pembekal tertentu (punca bekalan yang sama)

PEMAKLUMAN TARIKH MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5/2021 ( 10 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA A BIL 9/2021 (22 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA B BIL. 15/2021 ( 10 SEPTEMBER) BIL 16/2021(24 SEPTEMBER 2021) (JKTP BIL. 9/2021 (14 SEPTEMBER 2021)Jadual Mesyuarat 2021
+
X