Perolehan

Perolehan

Sumber Rujukan Tatacara Perolehan menggunapakai:-

  1. PKP (MPC)
  2. Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

  3. Surat Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

PEMAKLUMAN TARIKH MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5/2021 ( 10 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA A BIL 9/2021 (22 SEPTEMBER 2021), MESYUARAT SEBUT HARGA B BIL. 15/2021 ( 10 SEPTEMBER) BIL 16/2021(24 SEPTEMBER 2021) (JKTP BIL. 9/2021 (14 SEPTEMBER 2021)Jadual Mesyuarat 2021
+
X