Proses Flow Invois

proses flow invois


Cadangan Penambahbaikan

Bagi mempercepatkan urusan proses invoice, dicadangkan perkara berikut:

PCT akan maklumkan melalui emel penerimaan invoice dari pembekal kepada pegawai berkaitan. PCT akan merekodkan tarikh terima, no.invois, no.LPO dan nilai untuk makluman pegawai. Bagi memudahkan pegawai hanya perlu memberi dokumen berikut:

 1. Pegawai menandatangani LPO bagi pengesahan perkhidmatan oleh pembekal (boleh datang terus ke PCT untuk membuat pengesahan)
 2. Membuat pengesahan pada Invoice pembekal
 3. Dokumen sokongan cth senarai kehadiran, muka hadapan laporan dan lain-lain (Rujuk Check List Invoice)
 4. Borang perbezaan harga (jika berkaitan)
 5. Borang penilaian pembekal

Invoice dan LPO yang diterima secara langsung kepada pegawai dari pembekal, hendaklah melengkapkan dahulu semua dokumen berikut:

 1. Pegawai menandatangani LPO bagi pengesahan perkhidmatan oleh pembekal
 2. Membuat pengesahan pada Invoice pembekal
 3. Invoice pembekal termasuk debit/kredit note (jika ada)
 4. Dokumen sokongan (Rujuk Check List Invoice)
 5. Borang perbezaan harga (jika berkaitan)
 6. Borang penilaian pembekal