Sebut Harga A

Pelawaan Sebut Harga A bernilai RM50,000.00 hingga RM500,000.00

sebut harga A

Bil Aktiviti Tempoh Masa Dokumen yang diperlukan PIC Cth
1 Kelulusan Kertas BOM Langkah pertama Kertas cadangan Pegawai Program (PP)  
2 Memberikan spesifikasi kepada pembekal Serta-merta Spesifikasi lengkap PP Klik
3 Memastikan perolehan yang diperlukan adalah berdaftar dengan kod bidang MOF Serta-merta sebelum proses perolehan Sijil MOF berdaftar PP Klik
4 Memberikan senarai sekurang-kurangnya 5 pembekal berdaftar kod MOF yang sah dan boleh dihubungi secara emel/telefon 1-2 hari Senarai pembekal PP  
5 Pengiklanan
i.      Laman Web MPC  
  Min 7 hari   Iklan   i)  PCT
  ii) MIT  
Klik
6 Penyediaan dokumen sebut harga 1-2 hari Dokumen sebut harga lengkap PCT  
7 Briefing kepada pembekal (jika perlu) i.      Tempah Bilik
ii.     Tempah F&B
iii.    Maklum kpd reception
iv.   Penyediaan slaid
1 hari Dokumen sebut harga i-iii: PCT
iv: PP
 
8 Tempoh pelawaan sebut harga >7  hari PCT  
9 Pengesahan dokumen sebut harga 3-4 hari Pengesahan dokumen sebut harga J/K Pembuka peti sebut harga  
10 Dokumen sebut harga diserahkan kepada PP 2-4 hari Dokumen sebut harga J/K Pembuka peti sebut harga  
11 Pelantikan JPT (jika perlu) 1-2 hari Surat lantik JPT PCT  
12 Penyediaan laporan:
i.      Laporan Penilaian Harga (LPH) ii.     Laporan Penilaian Teknikal (LPT) iii.    Laporan Penilaian Sebutharga (LPS)
  7-14 hari   i.    Untuk LPH (integrity pact, senarai kehadiran, minit mesyuarat JPH)
ii.   LPT
iii.  LPS
  i.    JPH
ii.   JPT
iii.  PCT

Klik

Klik

13 Persediaan Sebelum Mesyuarat Sebut Harga A (MSHA)
i.              Menempah masa ahli-ahli mesyuarat (TKPs, Pengarah, KA) ii.             Tempahan Bilik
iii.            Tempahan F&B
    2-3 hari     i.    Emel jemputan     PCT    
14 Persediaan Semasa MSHA
i.              Senarai Kehadiran
ii.             Integrity Pact (Sebelum & Selepas)
iii.            Minit Mesyuarat
iv.           Draf Kertas Keputusan v.            LPH/LPT/LPS  
1 hari -sama-   PCT  
15 Selepas Mesyuarat
i.              Minit mesyuarat <3hari ii.             SST
1-2 hari -sama- PCT  
16 Kontrak (jika perlu) Dalam masa 4 bulan selepas tarikh SST i)   Draf dihantar ke SU melalui PCT
ii)  Semakan SU
iii) Pengesahan SU dan KP iv) Tandatangan pembekal v)  Mati setem
vi) Pendaftaran kontrak
i)   PCT
ii)  SU
iii) SU
iv) PE
v)  PE
vi) PCT
 
17 Bon Pelaksanaan (jika perlu) Segera selepas SST ditandatangani i)    PCT mengesahkan Bon Pelaksanaan dengan Bank dengan surat   i)    PE
ii)   PCT
 
18 Penghantaran RO Sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh program i)    Bersama lampiran lengkap PP  
19 Pemulangan Bon Pelaksanaan Selepas selesai perkhidmatan i)   Pembekal menghantar surat kpd PCT utk memohon pemulangan bon i)   PE
ii)  PCT