Sebut Harga B

Pelawaan Sebut Harga B bernilai RM20,000.00 hingga RM50,000.00

sebut harga b sebut harga b
Bil Aktiviti
1 Sebut harga B bagi perkhidmatan bekalan, perkhidmatan biasa, Hotel, Penginapan, penerbitan, percetakan dan lain-lain
2 Sebut harga B yang melibatkan tenaga pakar seperti penulis, penceramah, fasilitator
3 Lampiran sekiranya perlu bagi kriteria yang rumit
4 Lampiran yang perlu disediakan oleh PIC bagi Mesyuarat JK Penilaian Harga sebelum kertas dihantar kepada urusetia
5 Senarai Semak