Tender

Perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang melibatkan perbelanjaan tahunan atau sesuatu kontrak melebihi RM500,000.00 hendaklah dipelawa secara tender terbuka.

perolehan tender

Bil Aktiviti Tempoh Masa Dokumen yang diperlukan PIC Cth
1 Kelulusan Kertas BOM Langkah pertama Kertas cadangan Pegawai Program (PP)
2 Memberikan spesifikasi kepada pembekal Serta-merta Spesifikasi lengkap PP
3 Memastikan perolehan yang diperlukan adalah berdaftar dengan kod bidang MOF Serta-merta sebelum proses perolehan Sijil MOF berdaftar PP Klik
4 Memberikan senarai sekurang-kurangnya 5 pembekal berdaftar kod MOF yang sah dan boleh dihubungi secara emel/telefon 1-2 hari Senarai pembekal PP
5

Pengiklanan

i. Suratkhabar (sebutharga & isi RO)
ii. Laman Web MPC

1-2 hari Iklan i) PCT
ii) MIT
Klik
6 Penyediaan dokumen tender 1-2 hari Dokumen tender lengkap PCT
7

Briefing kepada pembekal

i. Tempah Bilik
ii. Tempah F&B
iii. Maklum kpd reception
iv. Penerimaan bayaran
v. Penyediaan slaid

1 hari Dokumen tender i-iii: PCT
iv: FIN
v: PP
8 Tempoh pelawaan tender >21 hari PCT
9 Pengesahan dokumen tender 2-3 hari Pengesahan dokumen tender J/K Pembuka peti tender
10 Dokumen tender diserahkan kepada PP 2-4 hari Dokumen tender J/K Pembuka peti tender
11 Pelantikan JPT (jika perlu) 1-2 hari Surat lantik JPT PCT
12 Penyediaan laporan:
i. Laporan Penilaian Harga (LPH)
ii. Laporan Penilaian Teknikal (LPT)
iii. Laporan Penilaian Sebutharga (LPS)
7-14 hari

i. Untuk LPH (integrity pact, senarai kehadiran, minit mesyuarat JPH)
ii. LPT
iii. LPS

i. JPH

ii. JPT
iii. PCT

Klik

Klik

13 Persediaan Sebelum Mesyuarat Lembaga Perolehan B (LPB)
i. Menempah masa ahli-ahli mesyuarat (KP,TKPs, BOD, MITI)
ii. Surat jemputan
iii. Tempahan Bilik
iv. Tempahan F&B

2-3 hari

i. Surat jemputan

PCT

14 Persediaan Semasa Mesyuarat Lembaga Perolehan B (LPB)
i. Senarai Kehadiran
ii. Integrity Pact (Sebelum & Selepas)
iii. Minit Mesyuarat
iv. Draf Kertas Keputusan
v. LPH/LPT/LPS
1 hari -sama- PCT
15 Selepas Mesyuarat LPB
i. Minit mesyuarat <3hari
ii. Pembayaran elaun kepada ahli BOD
iii. SST
1-2 hari -sama- PCT
16 Kontrak (jika perlu) Sebelum program i) Draf dihantar ke SU melalui PCT
ii) Semakan SU
iii) Pengesahan SU dan KP
iv) Tandatangan pembekal
v) Mati setem
vi) Pendaftaran kontrak
i) PCT
ii) SU
iii) SU
iv) PE
v) PE
vi) PCT
17 Bon Pelaksanaan (jika perlu) Dalam masa 4 bulan selepas tarikh SST PE
18 Penghantaran RO Sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh program PP