skip to Main Content
APR_bm

Laporan Produktiviti 2018/2019

Dengan tema ‘Memacu Produktiviti Negara’, Laporan Produktiviti 2018/2019 akan memberi maklumat secara mendalam kepada pembaca yang terdiri dari kalangan industri, kementerian dan agensi Kerajaan mengenai kepentingan produktiviti dalam pertumbuhan ekonomi negara dan kualiti hidup rakyat. Manakala sub-tema ‘Digitalisasi Menuju Inovasi Melalui Tenaga Kerja Masa Hadapan‘ akan memberi
tumpuan kepada peranan inovasi dan modal insan dalam era Revolusi Industri 4.0

Laporan Produktiviti 2017-2018

Laporan Produktiviti 2017/2018

Malaysia telah mengatur langkah yang jelas untuk berubah menjadi negara ekonomi maju dan inklusif dengan rekod pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Memandangkan Malaysia menghampiri visinya untuk menjadi negara ekonomi maju dan inklusif menjelang 2020, penambahbaikan produktiviti adalah penting bagi mengekalkan trajektori positif ini.

Laporan Produktiviti 20162017

Laporan Produktiviti 2016/2017

MERENTASI CABARAN SEMPADAN, MEMPERKASA RAKYAT

Mentransformasi pemikiran masyarakat adalah amat penting demi menuju ke arah kolaborasi lebih kukuh bagi mencapai produktiviti yang lebih baik. Ini seterusnya akan menjana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan kesejahteraan Rakyat. Rangkaian kerjasama yang telah dipertingkatkan akan memupuk pemacu yang lebih berkuasa dan inovatif bagi melahirkan minda dan budaya produktif sekaligus merapatkan jurang dengan sempadan teknologi.

apr2015-2016-cover-bm

Laporan Produktiviti 2015/2016

MERENTASI CABARAN SEMPADAN, MEMPERKASA RAKYAT

Dalam usaha ke arah menjadi peserta utama di peringkat global, Malaysia hendaklah menerima pakai pendekatan yang holistik dan bersepadu untuk meningkatkan produktiviti. Usaha ini memerlukan sokongan padu daripada pelbagai peringkat Kerajaan, swasta, organisasi yang tidak berorientasikan keuntungan dan juga rakyat.

MENU
X